Kuumtsinkimine on korrosioonikaitseline töötlus, milles tsingitavad tooted kaetakse õhukese tsingikihiga. See protsess koosneb mitmest etapist ja võib olla erinevatel kuumtsinkimisettevõtetel enam või vähem täiuslik.

AS Galv-Est tehases on lisaks suuregabariidilistele vannidele kasutusel kaasaegne tehnoloogiline tsükkel, millesse on lülitatud kõik vajalikud protsessid ja seadmed, mis võivad positiivselt mõjutada toodangu kvaliteeti, keskkonna seisukorda ja töötajate turvalisust.

Kuna sulatsink reageerib ainult keemiliselt puhta terasepinnaga, on selle saavutamine eelkäsitsuse põhieesmärk.

Mustus, õlid, rasvad ja rooste eemaldatakse tehases kasutatava tehnoloogilise protsessi käigus, kuid värv, lakk, keevitusjäägid (sealhulgas keevitussprei jäägid) ja muud mahapestamatud ja soolhappes lahustumatud osad tuleb teenuse tellijal eelnevalt mehaaniliselt puhastada.

Kui vastastikusel kokkuleppel see lisatöö on jäetud kuumtsinkija teha, siis kajastub see ka teenuse hinnas.