Avalehele
Firmast Kuumtsinkimise protsess Passiveerimine Teadmiseks tellijale Galerii KKK Kontakt
EST ENG
Kontakt
GALV-EST AS
Kuusalu vald 74604
Kiiu Harjumaa
Tel +372 60 35 770
galv-est@galv-est.ee

Klienditeenindus:
Tel +372 603 5773
GSM +372 53 33 0093

Lae alla kliendilepingKuumtsinkimise protsess


1. rasva ja õli eemaldus
2. rooste eemaldus soolhappes
3. räbustisse kastmine
4. eelkuumutus/kuivatus
5. kastmine sulatsinki
6. jahutamine, passiveerimine ja puhastamine
7. kaalumine
8. kvaliteedikontroll
Kuumtsinkimise protsess on korrosioonikaitseline töötlus, milles tsingitavad tooted kaetakse õhukese tsingikihiga. See protsess koosneb mitmest etapist ja võib olla erinevatel kuumtsinkimisettevõtetel enam või vähem täiuslik. AS Galv-Est tehases on lisaks suuregabariidilistele vannidele kasutusel kaasaegne tehnoloogiline tsükkel, millesse on lülitatud kõik vajalikud protsessid ja seadmed, mis võivad positiivselt mõjutada toodangu kvaliteeti, keskkonna seisukorda ja töötajate turvalisust.

Kuna sulatsink reageerib ainult keemiliselt puhta terasepinnaga, on selle saavutamine eelkäsitsuse põhieesmärk. Mustus, õlid, rasvad ja rooste eemaldatakse tehases kasutatava tehnoloogilise protsessi käigus, kuid värv, lakk, keevitusjäägid (sealhulgas keevitussprei jäägid ) ja muud mahapestamatud ja soolhappes lahustumatud osad tuleb teenuse tellijal eelnevalt mehaaniliselt puhastada. Kui vastastikusel kokkuleppel see lisatöö on jäetud kuumtsinkija teha, siis kajastub see ka teenuse hinnas.

Terasdetailide keemiline eeltöötlus algab pesemisega erilise pesulahusega täidetud vannis.

Edasine söövitus soolhappevannides tagab rooste eemaldamise terase pinnalt.

Veega loputamise järel kastetakse detailid räbusti lahusesse, takistamaks puhta teraspinna kiiret oksüdeerumist enne tsinkimist.

Tähtsaks ettevalmistamise etapiks kvaliteedi ja ohutuse seisukohast on ka järgnev detailide kuivatus ja nende eelkuumutus vahetult enne tsinkimist selleks ettenähtud kambris. See protsess välistab aurude tekkimise sulatsingivannis.

Tsinkimine toimub kuivatatud ja eelkuumutatud terasdetailide kastmisega sulatsingivanni.

AS Galv-Est tehase tsingivann on mõõtmetega 14x3x1,6 m, ja tagamaks ohutut töökeskkonda tsingivanni piirkonnas, on see kaetud erikonstruktsioonilise luukidega varustatud tõmbekapiga. 450 °C temperatuuri juures reageerivad tsink ja teras keemiliselt omavahel, moodustades pinnale kindla ja hooldusvaba korrosioonikaitse aastakümneteks.

Peale toodete jahutamist on võimalik teostada tsingitud pinna passiveerimine, mille tagajärjel oksüdeerumine peatub säilitades sellega pikemaks ajaks tsinkimisjärgse tulemuse. Lisaks sellele, AS Galv-Est`i poolt passiveeritud tooted ei vaja värvimiseelset lisatöötlust, mis oluliselt soodustab tsingitud toodete ülevärvimist dekoratiivsetel eesmärkidel.

Peale tsinkimist toimub tsingitud detailide visuaalne ülevaatus, järeltöötlus, tsingikihi paksuse mõõtmine ja kaalumine. Tsinkimiseks õige ja ühtlase Si-sisaldusega terase pind on tavaliselt läikiv ja kvaliteetne ning tsingikihi paksus varieerub 60-150 µm.